Na Malom Majeri akceptujeme rekreačné poukazy. 

V prípade ak chcete uplatniť Rekreačný poukaz, že máte nárok na rekreačný preukaz, dajte nám vedieť

 a môžete mať pobyt na Malom Majeri za skvelú cenu.

 

Rekreačné poukazy alebo dovolenka na Slovensku za polovicu

Máte  nárok na príspevok na dovolenku na Slovensku až do výšky 275 eur?

 

Podmienky poskytnutia príspevku na rekreáciu – REKREAČNÉHO POUKAZU:

  • Zamestnávateľ s počtom zamestnancov nad 49 za predošlý kalendárny rok je podľa Zákonníka práce povinný poskytnúť zamestnancom na ich žiadosť príspevok na rekreáciu vo výške 55 % oprávnených výdavkov zo sumy 500€, najviac však 275€ za rok,
  • máte odpracovaných u daného zamestnávateľa nepretržite minimálne 24 mesiacov,
  • ste zamestnaný na pracovnú zmluvu,
  • pracovný pomer trvá nepretržite minimálne 24 mesiacov.

V opačnom prípade na poskytnutie príspevku na rekreáciu nemáte nárok. U zamestnancov s dohodnutým pracovným pomerom na kratší úväzok sa najvyššia suma príspevku na rok znižuje v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

 

PODPORTE SLOVENSKO

Uplatnením rekreačného poukazu podporíte domáci trh, tvorbu nových pracovných miest, výber miestnej dane z ubytovania, a tým rozvoj miest a obcí, cestovného ruchu vôbec.