×

REKREAČNE POUKAZY

jún
01

V Malom Majeri môžete použiť na úhradu Vášho pobytu aj Rekreačný poukaz, a tak získať dovolenku na Slovensku za polovicu.

 

Zamestnanci, ktorí odpracovali nepretržite minimálne 24 mesiacov u jedného zamestnávateľa*, majú nárok na príspevok na dovolenku na Slovensku až do výšky 275 eur. O príspevok na dovolenku sa môžete uchádzať ak splníte zákonom stanovené podmienky aj v prípade, že pracujete na skrátený úväzok.

Malý Majer rekreačné pukazy akceptuje. Stačí ak prejavíte záujem uplatniť si rekreačný poukaz už pri rezervácii pobytu.

Viac udalostí

Viac udalostí detail